Sociale dienst

De sociale dienst bestaat uit een maatschappelijk assistente.

Bij mij kan je terecht voor:

  • Multidisciplinaire Overlegmomenten (MDO) op school: tijdens deze overlegmomenten worden de bevindingen van het revalidatiecentrum, school, CLB en ouders uitgewisseld om de hulpverlening op elkaar af te stemmen.
  • Evolutiegesprekken met ouders: op vraag van ouders of het therapeutisch team kan een gesprek aangegaan worden om de evolutie van het kind of andere vragen met betrekking tot het kind te bespreken.
  • Een luisterend oor of ouderbegeleiding i.f.v. algemene opvoedingsvragen (eten, slapen, grenzen stellen, structuur,…).
  • Contacten met ouders, school, CLB’ s, diensten en andere betrokkenen.
  • Doorverwijzing naar externe diensten zoals thuisbegeleiding, andere revalidatiecentra, COS, MFC, vrije tijd,….
  • Ouders ondersteunen bij de aanvraag of/en het invullen van de administratie omtrent verhoogde tegemoetkoming of hulp bij andere sociale administratie.
  • Intakegesprek met ouders: wanneer er reeds een onderzoek of therapie werd aangegaan in een andere CAR, wordt in dit eerste gesprek de hulpvraag besproken en de nodige administratie in orde gebracht.
  • Het maken van een verbinding tussen het revalidatiecentrum en de omgeving van het kind.
sociale dienst