Sociale dienst

De sociale dienst bestaat uit een maatschappelijk assistente.

Bij mij kan je terecht voor:

  • Multidisciplinaire Overlegmomenten (MDO) op school: tijdens deze overlegmomenten worden de bevindingen van het revalidatiecentrum, school, CLB en ouders uitgewisseld om de hulpverlening op elkaar af te stemmen.
  • Evolutiegesprekken met ouders: op vraag van ouders of het therapeutisch team kan een gesprek aangegaan worden om de evolutie van het kind of andere vragen met betrekking tot het kind te bespreken.
  • Een luisterend oor of ouderbegeleiding i.f.v. algemene opvoedingsvragen (eten, slapen, grenzen stellen, structuur,…).
  • Contacten met ouders, school, CLB’ s, diensten en andere betrokkenen.
  • Doorverwijzing naar externe diensten zoals thuisbegeleiding, andere revalidatiecentra, COS, MFC, vrije tijd,….
  • Ouders ondersteunen bij de aanvraag of/en het invullen van de administratie omtrent verhoogde tegemoetkoming of hulp bij andere sociale administratie.
  • Intakegesprek met ouders: wanneer er reeds een onderzoek of therapie werd aangegaan in een andere CAR, wordt in dit eerste gesprek de hulpvraag besproken en de nodige administratie in orde gebracht.

Het maken van een verbinding tussen het revalidatiecentrum en de omgeving van het kind.

sociale dienst