Administratieve dienst

Wij zijn de administratieve dienst.
Onze administratieve dienst bestaat uit een secretaresse en een logopediste.

Bij ons kan je terecht voor:

  • Onthaal
  • Opmaken en bezorgen van het multidisciplinair onderzoeksverslag/schoolverslag van de patiënt aan de ouders, de verwijzende arts,  de zorgcoördinator van de school en het begeleidend CLB
  • Administratie m.b.t. aanvragen behandelingen bij de mutualiteit (1e aanvragen  revalidatie/verlengingen revalidatie)
  • Facturatie
  • De logopediste springt het therapeutische equipe bij daar waar nodig en wordt tevens ingeschakeld voor vervoer indien noodzakelijk
  • Dagelijks programma van de therapeuten opvolgen
  • Afspraken bij de dokters in het revalidatiecentrum regelen
administratieve dienst