Logopedie

Wij zijn logopedisten en wij ondersteunen kinderen met  stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen: gesproken taal, lezen, schrijven, gebaren en ondersteunende communicatiesystemen.

Spraak- en taaltherapie

We verbeteren de taalvaardigheid door de tekorten op vlak van taalinhoud, taalvorm en taalgebruik weg te werken. We oefenen o.a.:

  • het begrijpen van taal
  • het juist gebruiken van klanken
  • het maken van zinnen
  • het vervoegen van werkwoorden
  • het vertellen van een verhaal
  • het goed gebruiken van taal in sociale situaties

Ondersteuning bij de ontwikkeling van de voorbereidende lees- en schrijfvaardigheden

Hulp bij de geschreven communicatie: lees- en schrijftherapie

logopedie