Psychologie

Wij zijn de psychologen.
Bij ons kunnen kinderen terecht voor:

  • Onderzoek: intelligentietesten, aandachts- en geheugenproeven, specifiek onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD,…)
  • Individuele therapie of groepstherapie rond emotionele of gedragsproblematieken, sociale vaardigheden, assertiviteit, werkhouding, ontwikkeling- en spelstimulatie en/of psycho-educatie rond gestelde diagnoses
  • Ouder- en contextbegeleiding rond algemene opvoedingsondersteuning, psycho-educatie na een diagnose, specifieke begeleiding i.v.m. ontwikkelingsstoornissen zoals ASS, ADHD,..
psychologie