Jass+ team

Wij zijn het Jass+ team.

Algemeen

Ons Jass+ team richt zich op kinderen met en zonder autismespectrumstoornis die extra stimulatie kunnen gebruiken op vlak van spel, communicatie en betrokkenheid.

Ook jonge kinderen met een vertraagde ontwikkeling komen soms in ons team terecht.

Binnen ons team werken alle therapeuten volgens de principes van ImPACT en JASPER. Daarnaast bieden wij spel, Shernborne, SMOG en Prompt aan om onze kinderen optimaal en op maat te ondersteunen in hun ontwikkeling.

SMOG

= Spreken Met Ondersteuning van Gebaren

Deze gebaren zijn voor het beter begrijpen van taal en om beter begrepen te worden.

Iedereen die moeilijkheden heeft met communicatie kan baat hebben bij SMOG.

PROMPT

= Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets

De motorische planning en uitvoering van spraak wordt gestimuleerd via manipulatie van de spraakorganen (kaken, lippen, tong). Op die manier krijgt het kind tactiele en kinetische sturing in de spraakproductie. Deze techniek volgt de opbouw van de natuurlijke spraakontwikkeling en start met articulatorisch makkelijke woorden.

Shernborne

Sherborne is een manier van spelen waarbij bewegen centraal staat. Spelenderwijs maken we kinderen vertrouwd met hun eigen lichaam, de omgeving en andere mensen. We gebruiken geen materiaal, maar gaan op zoek naar hoe we door te bewegen toch tot spel kunnen komen. Het doel is om de ontwikkeling van een kind te ondersteunen op cognitief, motorisch, sociaal en emotioneel vlak. Wanneer een kind voldoende zelfvertrouwen heeft opgebouwd, en zich veilig voelt in zijn omgeving, zal het ook sneller tot leren komen.

ImPACT

= ouders versterken als lesgevers in communicatie

4 kernvaardigheden:

 • Sociale betrokkenheid
 • Communicatie/taal
 • Sociale imitatie
 • Spel

Technieken:

 • Kindgericht
 • Met speelgoed/voorwerpen/activiteiten die je kind kiest
 • Interactieve technieken met als doel de betrokkenheid vergroten
 • Directe technieken met als doel nieuwe taal-, imitatie- en spelvaardigheden aanleren met prompten en bekrachtigen

JASPER

= Joint Attention Symbolic Play Engagement Regulation

Binnen deze therapievorm gaan we aan de hand van spel volgende vaardigheden stimuleren:

 • Joint Attention, gedeelde aandacht
  Gedeelde aandacht is het kunnen delen van de aandacht voor een voorwerp of gebeurtenis met een ander persoon. Dit creëert leermogelijkheden naar sociale communicatie en spel.
 • Symbolic Play, symbolisch spel
  De therapeut lokt spel uit op niveau van het kind. Zo willen we het kind helpen zijn creativiteit, afwisseling (diversiteit) en flexibiliteit te verhogen.
 • Engagement, betrokkenheid
  Bij sommige kinderen ligt de betrokkenheid heel laag (niet kijken, niet spelen) of net te hoog (focus op een bepaald voorwerp of persoon). Hieraan werken bevordert de kans tot meer sociale communicatie en leren.
 • Regulation, regulatie
  Hoe beter het kind zijn eigen emoties en gedrag kan bijsturen, hoe meer mogelijkheden tot sociale communicatie en leren.

Wat bieden we aan

We geven therapie aan het kind en bieden ook begeleiding van de omgeving aan:

 • Thuisbegeleiding volgens Impact
 • SMOG training voor ouders
 • Psycho educatie – ouderbegeleiding
 • Workshops voor professionelen ( scholen – ondersteuners)

De therapie mag ook steeds bijgewoond worden door de ouders.

autisme