jASS-team

Wij zijn het jASS-team. Bij ons kunnen jonge kinderen met een autismespectrumstoornis terecht.
Wij werken volgens de principes van ImPACT en JASPER.

ImPACT:

  • Binnen deze therapie stimuleren we de sociaalcommunicatieve vaardigheden
  • Oudertraining: we leren de ouders hoe ze ontwikkelings- en gedragsstrategieën kunnen gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten
  • Via interactieve en directe instructietechnieken werken we aan de kernvaardigheden; sociale betrokkenheid, communicatie/taal, sociale imitatie en spel

JASPER:

  • Binnen deze therapie werken we aan volgende vier pijlers; joint attention (gedeelde aandacht), symbolisch spel, betrokkenheid en emotie- en gedragsregulering
  • Het doel is om de sociaalcommunicatieve vaardigheden en de frequentie, diversiteit en complexiteit van spontaan spel te vergroten
autisme