Rekentherapie

Wij zijn de rekentherapeuten.
Kleuters kunnen bij ons terecht voor voorbereidende rekenvaardigheden (oefenen van de vaardigheden die nodig zijn om in het eerste leerjaar te leren rekenen):

  • Tellen: het getallenrijtje kennen en voorwerpen kunnen tellen
  • Vergelijken van hoeveelheden: meest / minst / evenveel…
  • Rekentaal: allerlei begrippen oefenen, zoals langste-kortste / eerste-laatste /vol-leeg

Lagere school kinderen kunnen bij ons terecht voor:

  • Hoofdrekenen: oefenen van de 4 bewerkingen : optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
  • Getallenkennis: leren hoe getallen ‘gemaakt’ zijn (tiendelig stelsel) en de relaties tussen de getallen leren
  • Oefenen van de rekentaal: rekentaal wordt omgezet in een bewerking
  • Vraagstukken: een rekenverhaal leren omzetten in een bewerking en uitrekenen
  • Metend rekenen: kloklezen, gebruik van maten en gewichten ( meter, liter, kilogram)
rekenen