Ergotherapie

Wij zijn de ergotherapeuten.

Binnen onze therapie richten wij ons voornamelijk op het inoefenen van schoolse vaardigheden, spel en zelfredzaamheid. We zetten in op het optimaliseren van het handelen, dit op maat van het kind en in samenwerking met zijn omgeving.

Bij ons kan uw kind terecht voor therapie op vlak van fijne motoriek, visueel-ruimtelijke vaardigheden en zelfredzaamheid.

Fijne motoriek:

  • Fijnmotorische vaardigheden: oog-handcoördinatie, hanteren van pincetgreep, bimanueel werken,…
  • Kleutervaardigheden: knippen, vouwen, kleuren, scheuren, prikken, rijgen,…
  • Pré- schrijfmotorische vaardigheden: inoefenen van schrijfpatronen, correcte pengreep en uitgangshouding,…
  • Schrijfmotorische vaardigheden: letterverbinding, lettervorming, schrijftempo,…

Visueel-ruimtelijk:

  • Inoefenen van plaatsbegrippen: op, onder, boven,…
  • Inoefenen van eigenschappen: kleur, vorm, dikte…
  • Vormgeving: herkennen, benoemen, tekenen
  • Planmatig werken met knutselmateriaal, constructiemateriaal,…
  • Logisch denken stimuleren a.d.h.v. smartgames, puzzels,…
  • Visuele perceptievaardigheden inoefenen: verschillen en overeenkomsten zoeken, visueel geheugen,…

Zelfredzaamheid:

ADL-activiteiten (activiteiten dagelijks leven): veters strikken, ritsen sluiten, digitaal werken,…

ergo